Dn.12.05.2023r. w Łaziskach Górnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Wybrano nowy Zarząd ZZ ,,Kadra w Łaziskach Górnych i Komisję Rewizyjną, które obecnie działają w następujących składach:

 

 Zarząd :

 

    1.    Krzysztof Suchoń                                - przewodniczący

    2.    Piotr Liszka                                          - w-ce przewodniczący

    3.    Teresa Janecko                                   - w-ce przewodniczący

    4.    Wacław Cybulski                                - członek  prezydium

    5.    Łukasz Kempny                                  - członek  prezydium

    6.    Tomasz Klose

    7.    Grzegorz Leś

    8.    Rafał Jendrysik

    9.    Grzegorz Stawowy

 

1.       Komisja  Rewizyjna:

 

1.    Karol Białas                                - przewodniczący

2.  Sara Rzaczek                              - wiceprzewodnicząca

3.    Norbert Sternisko

4.    Krzysztof Ćwięk

 

 

 

 

 

Dn.12.04.2019r. w Łaziskach Górnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Wybrano nowy Zarząd ZZ ,,Kadra w Łaziskach Górnych i Komisję Rewizyjną, które obecnie działają w następujących składach:

 

 Zarząd :

 

    1.    Bogusław Koziara   - przewodniczący

    2.    Tomasz Klose     - w-ce przewodniczący

    3.    Łukasz Kempny       - w-ce przewodniczący

    4.    Wacław Cybulski   - członek  prezydium

    5.    Teresa Janecko   - członek  prezydium

    6.    Krzysztof Sajdok

    7.    Grzegorz Stawowy

    8.    Antoni Buczek

    9.    Wojciech Surma

 

1.       Komisja  Rewizyjna:

 

1.    Karol Białas   - przewodniczący

2.  Wojciech Czomperlik

3.    Beata Gorzawska

4.    Bogusław Żurek

 

Krótko o nas:
Podstawowym zadaniem  ZZ "KADRA" jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku pracowników, emerytów i rencistów wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego a także innych pracowników oraz emerytów i rencistów, którzy nie będąc członkami związku wystąpią o ich reprezentowanie. Nasza organizacja powstała na początku 1991 roku jako Związek Zawodowy Dozoru Górniczego „Kadra” przy KWK „Bolesław Śmiały”. Obecnie, po licznych zmianach restrukturyzacyjnych,  funkcjonujemy pod nazwą Związek Zawodowy „Kadra” w Łaziskach Górnych.
Potrzeba zabezpieczenia i obrony interesów grupowych i indywidualnych pracowników etatowych w toczących się negocjacjach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy wymusiła potrzebę skonsolidowania związków Kadra działających w poszczególnych kopalniach i powołanie jednego reprezentatywnego zakładowego związku zawodowego Kadra w KW S.A. (październik 2004), w skład którego weszła również nasza organizacja.
Związek ten był pierwszą zakładową organizacją związkową w Kompanii Węglowej S.A, a jednocześnie organizacją reprezentatywną z wszystkimi konsekwencjami i przywilejami wynikającymi z zapisów Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Dzięki temu związek objął ochroną związkową swoich członków z poszczególnych kopalń i zakładów KW S.A.
Podpisane w dniu 17 stycznia 2015 roku Porozumienie pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A., rozpoczęło szybki proces restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. Aby zachować ciągłość reprezentowania pracowników i nie utracić możliwości działania w wydzielonych częściach przedsiębiorstwa Zarząd ZZ „Kadra" KW S.A. zdecydował o przeprowadzeniu zmian w strukturze związku. Zebranie Delegatów ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. w dniu 13 lutego 2015 r. przyjęło uchwałę o przekształceniu związku z organizacji zakładowej w organizację międzyzakładową o nazwie Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo.
Przewodniczącym MZZ „Kadra" Górnictwo został wybrany Krzysztof Stanisławski.
Jako organizacja związkowa MZZ „Kadra" Górnictwo jest członkiem Porozumienia Związków Zawodowych KADRA – reprezentatywnej organizacji związkowej na szczeblu krajowym, gdzie związek posiada swoich przedstawicieli w Zarządzie Głównym i Prezydium. Dzięki członkostwu w Porozumieniu nasi członkowie mają także profesjonalną opiekę prawną, mogą korzystać z różnych form szkoleń i seminariów organizowanych przez PZZ KADRA i Forum Związków Zawodowych.