Zwiedzamy Śląsk – Tarnowskie Góry i okolice

23 06.2018 r. w cyklu wycieczek po Śląsku wybraliśmy się w rejon Tarnowskich Gór. Zwiedzanie rozpoczęliśmy  w budynku nadszybia kopalni, gdzie znajduje się nowoczesne centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszców srebra, ołowiu i cynku. Można zapoznać się tu m.in. z metodami wydobycia metali oraz odwadniania podziemi. Po wizycie w Muzeum Górnictwa pobraliśmy kaski i górniczą windą w szybie Anioł zjechaliśmy na głębokość 40,5 m. Tu rozpoczęła się niezwykła podróż przez podziemia wpisane w lipcu 2017 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Labirynt korytarzy, z których najniższy fragment ma wysokość ok 140 cm, to pozostałość po działającej do 1913 r. królewskiej kopalni kruszców Fryderyk. Jedną z największych atrakcji trasy był przepływ łodziami między szybami Szczęść Boże i Żmija.

       

Wędrując alejkami Parku Repeckiego, dotarliśmy do prowadzącego do Sztolni Czarnego Pstrąga szybu Sylwester. Po zejściu na dół (ok. 30 m) dotarliśmy do przystani dla łodzi, by po chwili wyruszyć w niezwykły rejs, wykutym w skale dolomitowej, chodnikiem odwadniającym tarnogórskie podziemia (600-metrowy odcinek Głębokiej Sztolni „Fryderyk” o długości 4568 m łączy wyrobiska z rzeką Dramą). Po przepłynięciu trasy szybem Ewa wydostaliśmy się na powierzchnię.

     

Kolejną atrakcją był zamek w Starych Tarnowicach. Fundatorem założenia był przypuszczalnie rycerski ród Włodków albo Piotr Wrochem. W 1820 r. zamek kupił  wraz z okolicznymi dobrami hrabia Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca z przeznaczeniem dla jego młodszego syna Krafta. Po II wojnie światowej zamek został znacjonalizowany i stał się własnością PGR-u. W 2000 r. właścicielami zniszczonego zamku stali się Rajner i Krystyna Smolorzowie, którzy podjęli się całkowitej renowacji zamku i otoczenia.W czerwcu 2011 nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego. Po zwiedzeniu zamku w znajdującej się w kompleksie zamkowym gospodzie „U Wrochema” zjedliśmy obiad.

    

Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w Zespole pałacowo-parkowym w Brynku. Pałac wraz z całym przynależącym do niego zespołem parkowym i ogrodem botanicznym zbudowany został w 1829 r. dla księcia Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen. W 1904 r. pałac wraz z okolicznymi dobrami kupił hrabia Hugo I Henckel von Donnersmarck z Siemianowic. Obecnie w budynku pałacu mieści się internat Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego. Po zwiedzeniu wnętrz i pałacowej kaplicy udaliśmy się na spacer po parku, w którym znajdują się m.in.: dwa budynki stróżówek z kutymi bramami, wieża ciśnień z zegarem i przelotową bramą z 1906 r., oranżeria, ujeżdżalnia i oficyna pałacowa. Integralną część parku stanowi ogród botaniczny.