Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A.   04.03.2016.

            W piątek 4 marca w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach odbyło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej ze stroną związkową. W rozmowach uczestniczyli także minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister Grzegorz Tobiszowski oraz Senator RP Adam Gawęda.

            W pierwszej części spotkania minister Tchórzewski przedstawił stronie społecznej nowego Prezesa Zarządu Tomsza Rogalę, wiceprezesa ds. ekonomiki i finansów Andrzeja Paniczka oraz odpowiedzialnego za dialog społeczny w spółce Jerzego Janczewskiego. Następnie minister poinformował zebranych o obecnej sytuacji związanej z możliwością finansowania w ramach Polskiej Grupy Górniczej oraz sposobach ustabilizowania rynku węgla.

Po około godzinie strona rządowa opuściła salę obrad, a Zarząd i związkowcy przystąpili do procedowania w ramach sporu zbiorowego dotyczacego tzw. średnówek na 2016 r. Widząc pole do negocjacji i dobrą wolę zarządu strony ogłosiły przerwę w rokowaniach do 14 marca argumentując to potrzebą dogłębnej analizy sytuacji przez Zarząd.. 

RESTRUKTURYZACJA KWK „ANNA”

Zarządy Kompanii Węglowej S.A i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. poinformowały organizacje Związków Zawodowych działające w tych firmach na podstawie art. 26¹ Ustawy o związkach zawodowych  o nieodpłatnym zbyciu oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Rydułtowy-Anna” w postaci Ruchu Anna pod nazwą KWK „Anna” stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

    Przejście pracowników do nowego pracodawcy (SRK S.A.) zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2016 r. Pracownicy przechodzący do SRK zachowają warunki pracy i płacy takie jak w dniu przejścia KWK „Anna” do SRK. Od dnia nabycia spółka przejmie również wszelkie zobowiązania Kompanii Węglowej wobec pracowników KWK „Anna”

    Z powyższej informacji wynika, że realną staje się możliwość skorzystania przez zainteresowanych pracowników administracji kopalń i zakładów Kompanii Węglowej z pakietu osłon socjalnych zawartych w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.                                                                                                                              Pismo w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (anna.pdf)anna.pdf[ ]725 kB

Zaproszenie do rozmów

W piątek 26.02. nowy prezes KW Tomasz Rogala wystosował do organizacji związkowych zaproszenie do rozmów na tematy płacowe. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (nowe rozmowy.pdf)nowe rozmowy.pdf[ ]54 kB

 

Stanowisko ZZ po rozmowach 25.02.2016 r.

Po rozmowach międzyzwiązkowych skierowano pismo do nowego prezesa KW, które przytaczam w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (stan. ZZ 25.02.pdf)stan. ZZ 25.02.pdf[ ]343 kB

 

Farsa na spotkaniu w Kompanii.

 We wtorek 16 lutego odbyło się spotkanie strony związkowej   z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. W trakcie spotkania Zarząd zaproponował związkom zawodowym podpisanie porozumienia, które sankcjonowało by wczorajsze wypłacenie, na mocy decyzji Zarządu 30% 14-tej pensji. Strona związkowa odmówiła podpisania takiego porozumienia. W dalszej części Prezes Sędzikowski bezskutecznie próbował nakłonić związkowców do podpisania średnich wynagrodzeń na I kwartał 2016 r. Przedstawione wysokości płac były niższe od średnich za 2015 r. nawet o 1200 zł. Nie uwzględniały bowiem proporcjonalnego naliczenia nagród  rocznych i wypłat nieperiodycznych. Strona związkowa w odpowiedzi na takie podejście Zarządu złożyła na ręce prezesa pismo o wejściu w procedury sporu zbiorowego przypominając jednocześnie, że do 12 lutego związki miały otrzymać założenia PTE Kompanii Węglowej na 2016 r. Prezes Sędzikowski zaprosił stronę związkową na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu, na którym, w obecności członków rządu mają być zaprezentowane założenia PTE na 2016 r.

 

            W dniu dzisiejszym strona związkowa, w związku z wypłatą 30% 14-tej pensji zwróciła się do PIP o przeprowadzenie kontroli w Kompanii Węglowej z uwagi na fakt naruszenia przez nią Porozumienia z 20 grudnia 2004 r. będącego źródłem prawa pracy oraz weszła w spór zbiorowy z KW.

Załączniki:
Pobierz plik (pip 14.pdf)pip 14.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (spór zb..pdf)spór zb..pdf[ ]591 kB

Więcej artykułów…

  1. "14"
  2. 12.02.
  3. Fiasko
  4. ustępstwo