UMOWA SPOŁECZNA PODPISANA

W piątek 28.05.2021 w godzinach popołudniowych została podpisana w Katowicach umowa społeczna dotycząca górnictwa węgla kamiennego. Umowę podpisała strona rządowa, w tym wicepremier Jacek Sasin oraz przedstawiciele strony związkowej, którzy wyrazili nadzieję, że strona rządowa będzie respektować warunki umowy. Dokument będzie jeszcze wymagał notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.                                                                                                                  Treść umowy zostanie Wam udostępniona po jej otrzymaniu.

Nowy regulamin.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków związku zarząd naszego związku zatwierdził nowy regulamin wypłat statutowych obowiązujący od 1.01.2021 roku.

Zwiększono kwoty zapomóg z tytułu:

- urodzenia się dziecka do 300 zł

- śmierci członka związku do 500 zł

- śmierci członka rodziny do 100 zł

- odejścia na emeryturę (rentę) do 200 zł

Utrzymano wysokość zapomogi losowej (chorobowe >30 dni) - 50 zł

Likwidacji ulega zapomoga zdrowotna (tzw. urlopowe), a w jej miejsce członkowie związku otrzymają paczki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

                                                                                                   Zarząd ZZ "Kadra" 

Kolejne spotkanie w/s umowy społecznej.

We wtorek 9 lutego odbyły się rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa. W spotkaniu oprócz wiceministra Artura Sobonia i strony związkowej udział wzięli m.in. szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka i marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

- założenia przyjętej przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, ze wskazaniem zapisów gwarantujących że w sytuacji, która będzie tego wymagała realizacja umowy społecznej zmiany w PEP 2040 są możliwe i są wprost wpisane (min. Kurtyka),

- postępy prac GIG , doradcy technicznego resortu aktywów społecznych w zakresie m.in. spraw związanych z harmonogramem wygaszania kopalń,

-transformacja woj. Śląskiego, mechanizmy wspierające ten proces, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych (marszałek J. Chełstowski).

Z prezentacji min Kurtyki wynikało, że PEP 2040 jest dokumentem otwartym i jej kształt będzie wynikał z tego co będzie zapisane w umowie społecznej oraz, zobowiązanie, że wszystkie niskoemisyjne technologie proponowane w umowie społecznej mają być wprowadzone do PEP.

Prezentacja GIG rozwiała wątpliwości co do tzw. osi czasu. Wszystkie daty likwidacji kopalń zostały zachowane włącznie z datą zakończenia wydobycia w Polsce.

W trakcie spotkania ustalono także, że od czwartku rozpoczną pracę zespoły robocze, które będą pracować nad kształtem umowy społecznej.

Strona związkowa będzie dążyć w trakcie prac w zespołach, by umowa społeczna byłam podpisana na początku marca.

Podpisano porozumienie!

Cały dokument w załącznikach.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję protestacyjną.

Załączniki:
Pobierz plik (porozumienie 25.09.docx)porozumienie 25.09.docx[ ]1491 kB
Pobierz plik (zał. 25.09.docx)zał. 25.09.docx[ ]670 kB

Najnowszy biuletyn w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (BUM_24_22wrzesien20.pdf)BUM_24_22wrzesien20.pdf[ ]674 kB