Wielokulturowe Podlasie

W dniach 7-10 wrzesień 2017 r. członkowie „Kadry” uczestniczyli w wycieczce na Podlasie.          Po nocnym przejeździe, rankiem dotarliśmy do Osowca, gdzie rozpoczęliśmy zwiedzanie od twierdzy z II poł. XIX w., znanej z 6,5-miesięcznej obrony podczas I wojny światowej. Na początku XX w. zaliczana była do najnowocześniejszych twierdz świata i szczyci się mianem nigdy nie zdobytej. 

 

Następnie udaliśmy się do Tykocina, gdzie przebywali wielokrotnie w dawnych czasach królowie oraz książęta polscy. Zachowany jest pierwotny układ przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej (z oryginalną synagogą),  rozległy rynek z okresu lokacji miasta z pomnikiem Stefana Czarnieckiego  (drugi po Kolumnie Zygmunta najstarszy pomnik świecki w Polsce) i przyległym kościołem Św. Trójcy (1742–49). Na drugim brzegu Narwi wstąpliśmy do odbudowanego zamku, którego historia sięga XV wieku.

    

 Z Waniewa drewnianymi pomostami poprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami wyruszyliśmy do Śliwna. Pomiędzy pomostami czekała nas przeprawa pływającymi platformami        (z napędem naszymi mięśniami). Mniej więcej na środku trasy stoi wieża obserwacyjna. Mogliśmy z niej obserwować dziesiątki gatunków ptaków oraz piękne krajobrazy. 

  

Dzień zakończyliśmy w Białymstoku zwiedzając podczas spaceru jego najciekawsze zabytki: Pałac Branickich (jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej zwany „Wersalem Podlasia”), Rynek Kościuszki – reprezentacyjną promenadę w centrum miasta z Archikatedrą Wniebowzięcia NMP, Ratuszem, fontanną i pomnikiem Piłsudskiego oraz katedrę prawosławną - Sobór św. Mikołaja.

   

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Supraślu. Tutejszy Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa (Ławra Supraska) – jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce - został ufundowany przez Aleksandra Chodkiewicza przed 1497 i był jednym z najważniejszych ośrodków prawosławnych w I Rzeczypospolitej. Szczególnym kultem otaczana była w nim uważana za cudotwórczą Supraska Ikona Matki Bożej. W Pałac archimandrytów znajduje się wspaniałe muzeum ikon. Prócz Ławry  Supraśl może się pochwalić także innymi zabytkami: secesyjnym Pałacem Buchholtzów, Drewnianymi domami tkaczy (XIX w.), drewnianym Domkiem Ogrodnika, Ratuszem i kościołami Św. Trójcy i NMP Królowej Polski.

     

Nazwa wycieczki zobowiązywała, więc z ośrodka prawosławia udaliśmy się do Kruszynian            (w XVII w. została nadanych przez króla Jana III Sobieskiego Tatarom), gdzie społeczność tatarska zbudowała meczet (obecny z II poł. XVIII w.). Po zwiedzeniu meczetu i mizaru (cmentarza) posmakowaliśmy tatarskich specjałów w Tatarskiej Jurcie.

    

 Udając się na nocleg do Białowieży, zajrzeliśmy jeszcze do współczesnej Cerkwi Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce i odbyliśmy spacer Ścieżką Dębów w Puszczy Białowieskiej. Rano wróciliśmy do zwiedzania okolicy – wstąpiliśmy do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego i pospacerowaliśmy po Parku Pałacowym.

     

I znowu wracamy do prawosławia – Święta Góra Grabarka to najważniejsze miejsce wyznawców prawosławia w Polsce. Znajduje się tu monaster żeński Świętych Marty i Marii (1947), a także 3 klasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Wokół cerkwi stoją liczne krzyże wotywne, a poniżej znajduje się cudowne źródełko.

  

Podsumowanie wycieczki nastąpiło w historycznej stolicy Podlasia – Drohiczynie. Już w  XI w. gród na pograniczu rusko-polskim był ważną komorą celną nad Bugiem. W XV wieku od książąt mazowieckich gród kupili Jagiellonowie. Prawa miejskie otrzymał Drohiczyn w 1498 z rąk Aleksandra Jagiellończyka. Od 1569 miasto zostało włączone do Korony. Oprócz pozostałości Grodziska na Górze Zamkowej w zakolu Bugu posiada liczne zabytki sakralne: Zespół klasztorny jezuitów z Katedrą Trójcy Przenajświętszej (obecnie Kuria Biskupia), Kolegium jezuitów (obecnie Seminarium Duchowne), Zespół klasztorny franciszkanów z Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP, Zespół klasztorny benedyktynek z Kościołem pw. Wszystkich  oraz       Cerkiew św. Mikołaja. Po spacerze i obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.